Førstehjælpskursus

Førstehjælpskursus Pris600,-
  • Førstehjælpskursus på 8 timer.
  • Beviset er gyldigt i ét år.

Førstehjælpskursus

Førstehjælpskursus er obligatorisk, når man skal tage et kørekort. Hos GOBILIST bliver du undervist af en autoriseret instruktør.

Førstehjælpskurset varer otte timer og udstyrer dig med vigtig viden og færdigheder, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker.

Den ene del af kurset er fokuseret på førstehjælp ved hjertestop, hvor du bliver undervist i selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne håndtere en voksen, som er bevidstløs. Her vil du modtage guidelines til basal genoplivning og at kunne give den relevante førstehjælp.

Den anden del er fokuseret på færdselsrelateret førstehjælp, hvor du vil blive undervist i, hvordan du handler ud fra førstehjælpens hovedpunkter, og hvordan du vurderer en person, som har været involveret i en ulykke. Derudover vil du lære at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vejene. 

Til førstehjælpskurset vil der være forplejning.

”Jeg har allerede modtaget et førstehjælpskursus. Kan jeg bruge det?”

Ifølge loven skal man have taget et særligt færdselsrelateret førstehjælpskursus på otte timer, inden man kan gå op til køreprøven. Beviset er gyldigt i ét år, så du skal være tilmeldt den praktiske prøve inden for et år efter, at du har taget førstehjælpskurset.

Det betyder, at du skal vedlægge et kursusbevis, som er højst et år gammelt, når du ansøger om at gå op til køreprøven.

Har du spørgsmål til førstehjælpskurset?