Info

  Jeg vil gerne kontaktes angående:

  Ønsket holdstart:

  Undervisning til kørekort

  Du må starte på køreundervisning tre måneder før, at du fylder 17 år.

  Hos GOBILIST er undervisningen opdelt i en teoretisk og en praktisk del, som begge er tilrettelagt i et sideløbende forløb.

  Teoriundervisning kan ikke skilles fra køreundervisning. Teori- og køreundervisning foregår sideløbende, og det er meningen, at du efterfølgende skal ud at prøve i praksis, hvad du har lært i teori.

  Ifølge kørekortsbekendtgørelsen skal du have følgende obligatoriske lektioner:

  • 29 lektioner i teorilokalet (typisk fordelt over 8-10 gange).
  • 4 lektioner på manøvrebanen.
  • 16 lektioner i bilen ude på vejene, hvor teori afprøves i praksis.
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane).

  Har du spørgsmål til undervisningen?